Terénní úpravy

Zemní práce a terénní úpravy

Provádíme zemní práce a terénní úpravy menšího a středního rozsahu v možnostech naší společnosti. Toto zahrnuje např. strojní výkopové práce pro založení stavby v rozsahu rodinného domu, skrývku ornice, hrubé terénní úpravy na stavebním pozemku, zemní práce pro přípojky inženýrských sítí apod.

Orientační cena výkopových prací:

  • Strojní výkop v zemině třídy těžitelnosti 2-3: od 550,- Kč/m3

  • Doprava techniky na místo stavby: od 45,-Kč/km

  • Odvoz výkopku: od 45,- Kč/m3

  • Ruční výkop v zemině třídy těžitelnosti 2-3: od 1.000,- Kč/m3