Základové desky

Zakládání staveb, základové desky

Provádíme zakládání staveb na základových pasech, základové desce či základových patkách. Základové konstrukce provádíme v kompletním rozsahu, tj. výkopové práce, úprava základové spáry, bednění, vázaná výztuž/svařované sítě, zhotovení ležatých rozvodů TZB a průchodek, zhotovení zemnící soustavy, doprava a ukládání betonu, ošetření betonu.

Orientační ceny vybraných základových konstrukcí:

Základová deska tl.120mm, výztuž ze svař. sítí, základní ležaté rozvody TZB: 3.500,- Kč/m2.

Cena je včetně materiálu bez DPH.