Plány a schvalovací řízení

Inženýring staveb

Nabízíme kompletní inženýring stavby, zahrnující vše pro úspěšný průběh projednání, realizaci a dokončení stavebního záměru.

 • projednání stanovisek dotčených orgánů státní správy

 • projednání stavebního řízení

 • administrace výběrového řízení dodavatele stavby

  • vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

  • zadání cenových nabídek

  • posouzení cenových nabídek

  • vyhodnocení výběrového řízení

  • harmonogram stavebních prací

 • výkon technického dozoru investora (orientační cena 450,-/hod)

  • administrace smlouvy o dílo

  • přejímka staveniště

  • výkon TDI v průběhu realizace

  • administrace přejímacího řízení dokončeného díla

  • administrace kolaudačního řízení