Demolice

Bourací práce

Prováníme veškeré bourací práce malého a středního rozsahu, včetně odvozu odpadu, uložení na skládku, ekologické likvidace odpadu a odborné demontáže zařízení TZB.

Orientační ceny vybraných bouracích prací:

  • Ruční bourání cihelného zdiva CPP: od 425,- Kč/m3

  • Ruční bourání prostého betonu: od 2.000,- Kč/m3

  • Osekání keramického obkladu: od 180,- Kč/m2

  • Demontáž zařizovacích předmětů ZTI: od 200,- Kč/ks

  • Demontáž SDK příčky tl.100mm: od 100,- Kč/m2

    Uvedené ceny jsou bez DPH